PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA

Porozumienie ma na celu wypracowanie lepszych rozwiązań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Starostwo powiatowe jako partner, będzie miało możliwość przetestować w Wydziale Zdrowia uspołeczniony proces tworzenia polityk publicznych, przy tworzeniu założeń do przyszłego Programu Ochrony Zdrowia. Dzięki włączeniu w pracę nad dokumentem przedstawicieli urzędu (m.in. koordynatora ds. NGO, kierownika Wydz. Zdrowia) będą mogli w przyszłości wdrażać nowe rozwiązania włączając organizacje NGO i mieszkańców. Rozwiązania wypracowane przez Społeczne Porozumienie na rzecz Zdrowia zostaną włączone do Programu Ochrony Zdrowia dla Powiatu Myślenickiego.

SOCIAL AGREEMENT FOR HEALTH

The agreement’s aim is to develop better solutions for the protection and health promotion. District Office as a partner, will have the opportunity to test the process of forming public polices in the Department of Health within the process of creating assumptions for future health program. By including the work on the document, representatives of the office( including NGO coordinator, manager of Health Department) in the future will be able to deploy new solutions, including organizations, NGOs and residents. The solutions developed by the Social Agreement for Health will be included in the “Programme for Health Protection of Myślenice Discrtict.

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA"

26.czerwca.2013

RAPORT Z DIAGNOZY OBECNEGO STANU I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W OBSZARZE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA


RAPORT

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA"

12.czerwca.2013

Praca nad kształtem Obywatelskiego Porozumienia na rzecz zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego.


Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia

REPORTAŻ NA STRONIE JUŻ WKRÓTCE

Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia

"Wspólny Dzień Zdrowia, konsultacje społeczne i wizyta partnera duńskiego."

9.czerwca.2013

Pierwszy raz Fundacja brała udział we współorganizacji tak dużej imprezy jaką jest Dzień Zdrowia, a co najważniejsze - przy udziale bardzo wielu partnerów. Pracowaliśmy w Zespole 18 osobowym od września 2012 roku mieliśmy 15 spotkań, wizyty studyjne, szkolenia w ostatnim czasie od marca pracowaliśmy nad organizacją Dnia Zdrowia i wypracowaniem Porozumienia. Ponieważ podczas organizacji było wiele zadań trzeba było podzielić się kompetencjami. Tak w 18 osobowym zespole powstały grupy robocze:takie jak zespół promocji - by informacja dotarła do mieszkańców, grupa zajmująca się darczyńcamiktórym serdecznie dziękujemy, grupa zajmująca się logistyką -rozmieszczeniem namiotów na płycie rynków , ciągiem komunikacyjnym etc. Podczas dnia zdrowia wspierało nas wielu wolontariuszy ze szkół , ngo zorganizowały atrakcje: typu kąt gier planszowych, ścianka wspinaczkowa, szkoła młodych ratowników, degustacja zdrowej żywności. W między czasie na scenie odbywały się pokazy i koncerty.Równolegle zorganizowaliśmy wizytę Partnera duńskiego w Polsce Nasi przyjaciele z organizacji Bjerringbro Gymnastic Forening podczas pobytu w Polsce iwizytowali Zamek w Dobczycach, ZSOiZ w Lubniu, Gimnazjum w Tokarni oraz EkoMuzeum

fot.Izabela Janczak-Bizoń, film Wojciech Kiczek


Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia
Dzień Zdrowia


organizacja Dnia Zdrowia

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA"

5.czerwca.2013

Spotkanie Zespołu 5 czerwca tuż przed wydarzeniem jakim jest Dzień Zdrowiaorganizacja Dnia Zdrowia
organizacja Dnia Zdrowia

organizacja Dnia Zdrowia

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA"

27.maja.2013

Kolejne dwa spotkania Zespołu OPZ za nami.

8 maja i 22 maja odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach Zespołu Opracowującego Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia. Trwają prace nad dokumentem Porozumienia oraz przygotowania do Dnia Zdrowia. Przedstawiamy scenariusz Dnia Zdrowia zaplanowanego na 09.06.2013 roku.DZIEŃ ZDROWIA – Myślenice – Rynek, 09.06.2013, start: 10.00

baner

10.00 Otwarcie Dnia Zdrowia
10.15 Występ Orkiestry Dętej OSP Tokarnia
10.30 Pokaz tańców standardowych - Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice
11.25 Nauka aerobiku
11.40 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu Szkoły Młodych Ratowników
12.00 Występ – taniec Irlandzki Zespołu Comhlan
12.15 Występ grupy z przedszkola „EUREKA”
12.45 Występ podopiecznych Oddziału Wsparcia dla Dorosłych „Magiczny Dom” PSOUU
13.00 Chór Magdaleny Starzec
14.15 Spektakl „Sąd nad papierosem”
14.45 Występ cheerliderski „Dance Montana Krzczonów”
14.50 Występ cheerlederski Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice
15.05 Przywitanie i przedstawienie Gości z Danii przez gospodarzy Dnia Zdrowia
15.35 Występ „Michaela Jacksona” z Wiśniowej
16.00 Koncert Dnia Zdrowia - Elvis’a Presley’a (cover)
17.15 Nagrodzenie laureatów konkursów
17.20 Maraton Zumba ze Szkołą Tańca „SAMBA”
17.50 Zakończenie Powiatowego Dnia Zdrowia

KONSULTACJE, ZABAWY I KONKURSY Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI !!!
WSZYSTKO NA TEMAT ZDROWIA W RYTMIE ROCK’N’ROLLA


Pod okiem

Elvisa Presley’a

Katarzyny Skrzyneckiej

Doroty Piaseckiej

Organizatorzy:

logo Powiatu Myślenickiego Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
logo Fundacji ARTS Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Urząd Gminy w Raciechowicach , Gmina Wiśniowa, Gmina Dobczyce, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Wsparcia Społecznego Busola, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Myślenicach, Bądźmy Razem - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, ZPO w Lipniku - Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Radosne Dziecko w Stróży, Myślenicki Klub Fantastyki, LGD Turystyczna Podkowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Trzemeśni, Zakopiańskie Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu, Uczniowski Klub Sportowy „DOBCZYCE”, Gimnazjum w Tokarni, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Uczniowski Klub Sportowy „DOBCZYCE”, OSP Raciechowice, OSP Myślenice Śródmieście, OSP Glichów.

Patronat medialny:
TVP 3 Kraków , Radio Kraków, Dziennik Polski , Gazeta Myślenicka , Sedno, Głos Myślenic, Myślenice TV Telewizja Powiatowa, Miasto Info

Darczyńcy:
Laboratorium medyczne – Diagnostyka, SERVIER Polska, APIPOL , AXEL, Księgarnia Pod Arkadami, Tymbark, Sport Plus, Serce Sercu, Negra Sport, Hurtownia Familia „Wędzonka” Złoty Kłos, Bahlsen, Spółdzielnia Ogrodnicza „GRODZISKO”, Sawiccy J.R.D. Pracownia Cukiernicza "Brokers" S.C. Hurtownia Warzyw i Owoców Stanisław i Piotr Świerczyńscy, PUB „Przystań”spotkanie Zespołu

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA"

13.marca.2013

20 Luty i 6 Marzec to daty dwóch kolejnych spotkań w ramach Zespołu,Trwają prace nad Obywatelskim Porozumieniem na rzecz Zdrowia.

Równocześnie jednak planujemy pobyt wizyty studyjnej wspólnie z Partnerem z Bjerringbro.


spotkanie Zespołu
spotkanie Zespołu

ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu

"KILKA SŁÓW O RAPORCIE: "

11.stycznia.2013

30 stycznia odbyło się spotkanie w ramach Zespołu, pracującego już od września. Tematem głównym była analiza raportu z badań, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji.

Celem zrealizowanego projektu badawczego było dostarczenie wiedzy odnośnie działań na rzecz profilaktyki chorób, ochrony i promocji zdrowia podejmowanych na terenie powiatu myślenickiego oraz problemów i potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Aby ten cel zrealizować przeprowadzono analizę danych zastanych, która pozwoliła scharakteryzować za pomocą wskaźników populacyjnych sytuację zdrowotną mieszkańców powiatu myślenickiego oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w powiecie. Następnie zrealizowano telefoniczne badania ankietowe na próbie 600 mieszkańców powiatu służące poznaniu ich zachowań zdrowotnych, subiektywnej oceny stanu zdrowia, częstotliwości korzystania z opieki zdrowotnej oraz oceny jakości usług zdrowotnych na terenie powiatu. Równolegle, za pomocą wywiadu grupowego i badań sondażowych z przedstawicielami instytucji z powiatu podejmującymi działania prozdrowotne i profilaktyczne, zebrano informacje i opinie o realizowanych działaniach, współpracy między instytucjami oraz barierach utrudniających prowadzenie działalności w powiecie myślenickim. Wyniki przeprowadzonych badań mają stanowić podstawę do planowania i prowadzenia działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób przez różne podmioty współpracujące w ramach Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia. Raport znajduje się w zakładce Diagnoza społeczna.ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu
ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA "

20.grudzień.2012

12.12.2012 ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu, na którym pracowano nad Katalogiem zasobów oraz analizą SWOT organizacji pozarzadowych, samorządów i jednostek oświatowych w odniesieniu do promocji i profilaktyki zdrowia na terenie powiatu myślenickiego.spotkanie w ramach Obywatelskiego Porozumienia - galeria zdjęć

"OBYWATELSKIE POROZUMIENIE"

25.października.2012

To już kolejne spotkanie Zespołu opracowującego Obywatelskie Porozumienie na rzecz Zdrowia

23 października w spotkaniu wzięły udział 22 osoby w tym pracownik wydziału zdrowia oraz wicestarosta. Zespół tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk związanych z promocją i ochroną zdrowia.

Na początku prac Zespołu założono przeprowadzenie diagnozy służącej ocenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia podejmowanych na terenie powiatu myślenickiego oraz identyfikacji problemów i potrzeb mieszkańców powiatu myślenickiego w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Ma ona posłużyć za punkt wyjścia w pracy nad dokumentem opracowywanym przez Zespół.

Metodologia: analiza danych zastanych, bad. jakościowe instytucji/ organizacji (np. wywiady pogłębione, focusy), badania ilościowe mieszkańców (ankiety telefoniczne na reprezentatywnej próbie mieszkańców min. 600).

Wyniki zostaną przedstawione Zespołowi projektu, przedstawicielom instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia oraz mieszkańcom (umieszczony na stronie).

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

Szkolenie

11.październik.2012

Za nami pierwsze spotkanie zespołu oraz zjazd szkoleniowy z Modelu Współpracy.

GALERIA ZDJĘĆ I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Rekrutacja

23.sierpnia.2012

Rozpoczynamy rekrutację do Zespołu opracowującego Społeczne Porozumienie na rzecz Zdrowia (SPZ) oraz Akademii Rzecznictwa (AR) w ramach projektu: „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Od września 2012 do czerwca 2013 roku, będziemy pracować w Zespole złożonym z 12-18 osób w skład którego wchodzą również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Ze względu na partycypacyjny charakter działań, do Zespołu mogą przyłączać się nowe osoby.

Uczestnicy będą odbywali cykliczne spotkania przez ok. 10 miesięcy, gdzie pracować będą nad Społecznym Porozumieniem na rzecz Zdrowia. Efekty prac zostaną włączone do Programu Ochrony Zdrowia dla Powiatu Myślenickiego.

W ramach Akademii Rzecznictwa zorganizowany zostanie cykl szkoleń (8 dni szkoleń - od października do grudnia 2012 r.) dla 12 osobowej grupy, skierowany do przedstawicieli NGO.

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13 w terminach: 18 - 19 październik 8 - 9 listopad 22 - 23 listopad 6 - 7 grudzień (w godz. od 9.30 do 16.30)

W marcu 2013 roku zaplanowana jest wizyta studyjna w Danii, w organizacji partnerskiej Bjerringbro Gymnastic Forening, z udziałem uczestników AR i zespołu SPZ. Celem wizyty jest poznanie wypracowanych przez Partnera zasad, form i mechanizmów współpracy w realizacji polityk publicznych w obszarze zdrowia.

W projekcie powstanie 10 filmów - w pierwszej kolejności o NGO uczestniczących w zespole. Filmy będą realizowane na podstawie scenariusza opracowanego z reprezentantami organizacji (czas do 5 min.)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są od 24.08.2012 do 07.09.2012 r. za pomocą formularza AR i formularza SPZ.

Zgłoszenia prosimy dostarczać:

- drogą elektroniczną: n.szklarczyk@myslenicki.pl lub u.burkat@myslenicki.pl

(pierwsza strona formularza podpisana w formie scan)

- lub faksem 12/ 372 76 59.

Szczegóły na temat Projektu znajdą Państwo w Regulaminie.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Formularz AR

Formularz SPZ

Regulamin

Dla optymalizacji wykorzystania miejsc szkoleniowych, zostanie utworzona lista rezerwowa. Ze względu na równość szans oraz cele projektowe w procesie rekrutacji brane pod uwagę będą:

-rozproszenie geograficzne (w obrębie powiatu myślenickiego)
-płeć (pierwszeństwo będą mieć kobiety na stanowiskach funkcyjnych w organizacji)
-poziom motywacji

Kontakt

izabela.janczak@arts-fun.pl - Koordynator Projektu

a.wargowska-dudek@arts-fun.pl - Spec.ds. Promocji Projektu

logo SWISS CONTRIBUTION logo ECORYS logo EUROREGION BAŁTYK logo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego logo Starostwo Powiatowe w Myślenicach logo Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro logo Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
© 2012 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS