PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

NGO

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wsparcia Społecznego BUSOLA
Myślenicki Klub Fantastyki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach
Fundacja „RADOSNE DZIECKO”
BĄDŹMY RAZEM - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
Spółdzielnia Socjalna "Przystań"
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice
Uczniowski Klub Sportowy „DOBCZYCE”
Związek Harcerstwa Polskiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

Rekomendacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Myślenickim

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wsparcia Społecznego BUSOLA

1. Od kiedy działa organizacja

Stowarzyszenie nasze, działające od 2008 roku, zrzesza psychologów, pedagogów, trenerów i terapeutów działających na terenie powiatu myślenickiego. Stawiamy na profesjonalne i rzetelne świadczenie pomocy jego mieszkańcom. Nasi członkowie mają doświadczenie w pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i trenerskiej. Specjalizujemy się w:

 • Psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej,
 • Pomocy ofiarom przemocy, osobom współuzależnionym i DDA,
 • Pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym
 • Pomocy psychologicznej dorosłym, młodzieży i dzieciom,
 • Treningach i grupach wsparcia,
 • Warsztatach dla szkół,
 • Szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy, działań w sytuacjach interwencyjnych, szkoleniach grona pedagogicznego i zespołów interdyscyplinarnych.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych programów pomocowych i terapeutycznych tworzonych na potrzeby gmin i powiatu oraz organizowanych przez nas z funduszy Unii Europejskiej. Realizowaliśmy program „Twórcze Metamorfozy” – dla pań doświadczających przemocy, „Przełamując Fale – kompleksowy program wsparcia psychologicznego” – obejmujący diagnozę i jedyną w powiecie grupę psychoterapeutyczną dla osób cierpiących na nerwicę i zaburzenia osobowości, „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy”, programy dla gmin Siepraw i Sułkowice, szkolenia w ramach ROPSu w Krakowie i inne.

2. Jaką grupę beneficjentów/podopiecznych skupia organizacja

  Zrzeszamy:

 • Psychologów, pedagogów, pracowników społecznych i asystentów rodziny
 • Psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, terapeutów rodzinnych
 • Trenerów szkolących z umiejętności „miękkich” i wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej i psychologii

Działania Stowarzyszenia są adresowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Dotychczas w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział ponad sto osób w wieku od 5 do około sześćdziesięciu kilku lat.

3. Zasięg działania organizacji

Do tej pory działaliśmy na terenie naszego województwa, najczęściej jednak w powiecie.

4. Obszary działania.

Organizowaliśmy następujące działania:

 • Kompleksowy program pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (Twórcze Metamorfozy)
 • Psychoterapia: indywidualna i grupowa; pierwsza w powiecie grupa psychoterapeutyczna dla młodych dorosłych dofinansowana z EFS, od 2010 prowadzimy gabinet psychoterapii,
 • Różnego rodzaju grupy wsparcia i grupy samopomocowe: dla dorosłych (kobiet współuzależnionych i doświadczających przemocy) i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci, które utraciły rodziców
 • Poradnictwo specjalistyczne: psychiatryczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne i doradztwo zawodowe
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc
 • Szkolenie służb pomocowych z zakresu pracy grupowej z ofiarami przemocy realizowane dla ROPSu w Krakowie
 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania przemocy domowej i rówieśniczej
 • Szkolenia dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych
 • Warsztaty z Doradcą Zawodowym dla młodzieży.

5. Organizowane cykliczne wydarzenia /imprezy

Jednorazowo współorganizacja Święta Organizacji Pozarządowych. Planujemy co roku organizować tydzień dni otwartych w Ośrodku Dobrej Psychoterapii, który uruchamiamy po Nowym Roku.

6. Problemy:

Brak stałych źródeł finansowania w związku z tym, że projekty realizowane są okresowo.

7. Plany:

 • Od Nowego Roku otwarcie Ośrodka Dobrej Psychoterapii i poszerzenie oferty psychoterapeutycznej (psychoterapia grupowa, terapia par, terapia rodzin),
 • Zwiększenie dostępności profesjonalnej psychoterapii poprzez pozyskanie kontraktu z NFZ
 • Współpraca z gminami: wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
 • Stworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
 • Prowadzenie grup rozwoju osobistego
 • Prowadzenie grup superwizyjnych dla profesjonalistów

Myślenicki Klub Fantastyki

Myślenicki Klub Fantastyki zrzesza ludzi z terenu powiatu Myślenickiego. Członkowie Myślenickiego Klubu Fantastyki spotykają się nieprzerwanie od 1993 roku a od 2003. MKF funkcjonuje jako stowarzyszenie zwykłe. MKF jest otwarty dla wszystkich miłośników gier planszowych, karcianych i bitewnych jak również miłośników literatury fantasy oraz SF. Najczęstszą grupą docelową do której adresowane są imprezy organizowane przez MKF jest młodzież w wieku gimnazjalnym oraz licealnym. W chwili obecnej Klub liczy kilkunastu aktywnie działających członków. Głównym problemem MKF-u jako organizacji nie posiadającej osobowości prawnej, zrzeszającej młodych ludzi jest pozyskanie środków finansowych głównie na własną działalność (gry, materiały do makiet, materiały do warsztatów malowania figurek itp), w mniejszym stopniu pozyskania środków na nagrody.

Organizowane cykliczne wydarzenia /imprezy

 • Cotygodniowe spotkania w budynku Biblioteki Publicznej w Myślenicach (sobota od 14-19)
 • Fantastyczne Ferie - 3 dniowa impreza organizowana na zakończenie ferii zimowych
 • Mikon - weekendowa impreza pod namiotami organizowana w wakacje
 • Fantastyczna Biblioteka - imprezy organizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach

Dziesięć lat temu zdesperowani rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie postanowili walczyć o miejsce dla nich „poza czterema ścianami” domów. Dlatego zawiązali Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, organizację pozarządową, która w roku 2007 otrzymała osobowość prawną. Powstanie Koła zmieniło w nich istniejące poczucie zaniżonej wartości. Zawsze pytano dlaczego dzieci upośledzone intelektualnie są uważane za „drugą kategorię”, dlaczego nie mogą mieć szkoły, w której mogłyby się uczyć na miarę ich możliwości, mieć zapewnioną rehabilitację, terapię, zajęcia z psychologiem, logopedą abyśmy na starość mieli pewność, iż będą mogły być w miarę samodzielne. Dziewięć lat temu gdy powołany został Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy naukę rozpoczęło 18 dzieci wymagających pomocy. Teraz jest ich ponad 160. Są duże i małe, w różnym stopniu upośledzenia umysłowego umiarkowanego, znacznego i głębokiego ze sprzężeniami narządu słuchu, wzroku, ruchu, Autyzmem. Wszystkie czekają na swoją szkołę. Musimy wybudować ją, gdyż wypowiadają nam pomieszczenia w internacie szkoły od 1 stycznia 2013r. W chwili obecnej prace w nowym obiekcie są mocno zaawansowane-brakuje nam około 400.000 zł aby wymarzona szkoła stała się rzeczywistością.

FUNDACJA „RADOSNE DZIECKO”

”…Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością”
                               Ronald Russell

Naszą misją jest pomoc dzieciom, którym trudno jest znaleźć szczęśliwe dzieciństwo, rozwijać talenty i z nadzieją patrzeć na swoje życie. Dla nich pragniemy rozwiązywać problemy, realizować marzenia, dostarczać nadzieję i uśmiech. Niesiemy pomoc nie tylko dzieciom i rodzinom, ale również osobom samotnym. Staramy się pomagać każdej osobie potrzebującej, by nie pozostała sama w swoim nieszczęściu.

Fundacja powstała w 2011 roku w Stróży i działa w sferze pożytku publicznego realizując cele statutowe:

 • niesienie pomocy chorym dzieciom oraz ich rodzinom w procesie leczenia i rehabilitacji,
 • udzielanie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
 • zwiększanie dostępności do edukacji i oświaty oraz podnoszenie ich jakości wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających do nich utrudniony dostęp,
 • udzielanie pomocy osobom samotnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie ich szans,
 • wspieranie instytucji zajmujących się edukacją, oświatą, wychowaniem oraz pomocą społeczną.

Jako młoda organizacja pozarządowa ma już za sobą kilkanaście akcji charytatywnych, które umożliwiły jej objęcie pomocą ponad 250 osób. Część z tych imprez nosi dziś miano cyklicznych wydarzeń m. in. wielkanocna akcja "Smacznie w Święta", "Radosny Dzień Matki i Dziecka", "Edukacyjne wakacje", "Szkolna wyprawka" czy "Bajkowe Mikołajki".

Nasze dotychczasowe działania skierowane były do rodzin z Pcimia, Stróży i Trzebuni. Mamy nadzieję, iż z biegiem czasu pozyskamy na tyle funduszy, abyśmy mogli objąć pomocą nie tylko teren gminy Pcim, ale również teren całego powiatu Myślenice.

"BĄDŹMY RAZEM" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
  32-412 Wiśniowa 317
  tel/faks 1227 14 530,   kom. 504 677 760
  email: stow.hospicyjne@gmail.com     
www.badzmyrazem.org
  KRS: 0000343690      NIP: 6812020941      REGON:121132877

    Działamy ponad 3 lata (od sierpnia 2009 r.), niosąc wsparcie ciężko chorym i ich rodzinom z terenu powiatu myślenickiego oraz sąsiednich powiatów. Pomagamy przede wszystkim podopiecznym Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej, przy którym zawiązała się nasza organizacja. Rocznie hospicjum otacza opieką medyczną, rehabilitacyjną oraz psychologiczną ponad 20 dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat i blisko 100 dorosłych w różnym wieku - chorych głównie na nowotwory i ciężkie schorzenia przewlekłe wymagające stałej opieki specjalistycznej. Rodziny chorych zmagając się długo z chorobą są często w trudnej sytuacji materialnej i emocjonalnej. Oprócz leków, fachowej pomocy medycznej chorzy i ich rodziny potrzebują rozmowy, zrozumienia, wsparcia emocjonalnego, finansowego, rzeczowego, systematycznej rehabilitacji, edukacji, wskazania możliwości, pomocy w organizacji różnych spraw. Niesienie tej pomocy jest celem naszego działania. Nieocenione w sytuacji ciężkiej choroby są serdeczne relacje rodzinne i przyjacielskie - budują zasoby nadziei, dodają energii w walce z chorobą. Niestety często jesteśmy świadkami osamotnienia chorych, bo lęk i brak umiejętności towarzyszenia w chorobie, frustracja utrudnia bliskim niesienie wsparcia. W ramach naszej pomocy uczymy, dodajemy odwagi, budujemy nowe postawy wobec choroby i chorych, aby osoby bliskie towarzyszące choremu szukały możliwości wspierania, nie zapominając jednocześnie o swoich potrzebach. Oprócz bezpośredniej pomocy chorym i ich rodzinom, ważnymi obszarami naszego działania są: wspomaganie edukacji zespołu hospicyjnego, promocja zdrowia i profilaktyka, zwłaszcza chorób onkologicznych a także rozpowszechnianie idei, metod opieki hospicyjnej oraz idei wolontariatu.

    Do czasu powstania hospicjum domowego i stowarzyszenia osoby ciężko chore z naszego regionu nie miały możliwości opieki hospicyjnej i wsparcia w środowisku zamieszkania. Pierwsze lata naszego funkcjonowania pokazały ogromną potrzebę tej formy pomocy.

    W ciągu tych trzech lat spotkaliśmy się z wieloma życzliwymi ludźmi, którzy włączali się w organizacje naszych cyklicznych akcji wspomagając je własną wolontaryjną pracą. Nawiązaliśmy współpracę z okolicznymi szkołami. Szkolne grupy wolontariuszy są nieocenioną pomocą w przygotowywaniu upominków dla podopiecznych, darczyńców, asystowaniu chorym podczas spotkań integracyjnych, przygotowywaniu spotkań, wzbogacaniu ich programem artystycznym, prowadzeniu kwest z przeznaczeniem na działalność stowarzyszenia. Członkowie dorośli stowarzyszenia (obecnie 36 osób) wolontaryjnie prowadzą nasze sprawy zarządcze i organizacyjne, kampanie promocyjne i pozyskiwania środków na działalność. Prowadzą wypożyczalnię sprzętu medycznego i pomocniczego, koordynują subkonta, z których dofinansowujemy leczenie i rehabilitację podopiecznych, organizują kolonie hospicyjne dla dzieci z rodzin chorych i osieroconych, koordynują cykliczne spotkania integracyjne z okazji Dnia Seniora, Dnia Dziecka, święta św. Mikołaja. Ważnym wydarzeniem w corocznym kalendarzu są Zaduszki Hospicyjne – spotkanie modlitewne pod koniec października z osobami, którzy przeżywają żałobę po stracie bliskich, podopiecznych hospicjum. Przez cały rok wolontariusze dorośli towarzyszą najbardziej potrzebującym chorym w domach, wspomagając opiekunów, uczą rodzinę zachowań prozdrowotnych. Ponadto uczestniczą w akcjach profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w trakcie Dożynek Powiatowych, Powiatowego Dnia Zdrowia, prowadząc warsztaty samobadania piersi, ucząc na jakie objawy chorób nowotworowych zwracać uwagę, jak pielęgnować osobę przewlekle chorą w domu.

    Opieka hospicyjna w regionie rozwija się, nasza organizacja ma w tym swój znaczący udział. Przybywa podopiecznych, o pomoc zwracają się nie tylko chorzy na nowotwory czy ciężkie przewlekłe choroby, ale także osoby po wypadkach komunikacyjnych, którym pomagamy dofinansowując rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną i psychologiczną. Już w setkach liczymy osoby, które w różnym stopniu otrzymały naszą pomoc i wsparcie, którym daliśmy nadzieję, że można żyć godnie do końca, że życie z chorobą też może mieć wiele kolorów. Dodatkowymi efektami naszej działalności są kształtowanie postaw empatii i tolerancji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywizowanie środowiska do współdziałania na rzecz innych. Zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami – pokazujemy, że wolontariat to przede wszystkim sposób na poznanie siebie i szansa osobistego rozwoju. W rodzinie hospicyjnej dla każdego znajdzie się miejsce, każdy może okazać się pomocny.

    Nie byłoby Stowarzyszenia, gdyby nie Wolontariusze - ludzie, którzy oddają mu swój czas, talenty i umiejętności, którzy mają wciąż nowe pomysły i dużo determinacji w ich realizowaniu. Nie moglibyśmy z kolei działać gdyby nie Darczyńcy, którzy z nami stale współpracują lub odpowiadają na nasze apele i prośby (np. 1%, darowizny finansowe, ofiarowanie wyrobów). Pomaganie kosztuje i tylko wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie zainicjowane przez nas dzieło hospicyjnej pomocy rozwijać i doskonalić. Mamy nadzieję, że nie zabraknie ludzi dobrej woli, sprzymierzeńców, darczyńców, abyśmy nie musieli odmawiać pomocy potrzebującym z powodu braku środków czy sił na działanie.

    Naszym zamierzeniem jest rozwijanie powstałego Klubu Wolontariusza – przestrzeni, gdzie spotykamy się z wolontariuszami, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, uczymy się, rozmawiamy, przygotowujemy do hospicyjnych akcji, integrujemy. Chcielibyśmy dotrzeć także do emerytów i ich zachęcić do wolontariatu hospicyjnego. Na razie współpracują z nami głównie osoby pracujące lub wychowujące dzieci, znacznie więcej mogłoby być seniorów. Podobnie chcielibyśmy zachęcić firmy działające w naszym regionie do wolontariatu pracowniczego i partnerskiej współpracy z naszym stowarzyszeniem.

    Mamy nadzieję, że nasze władze lokalne będą nam stwarzać sprzyjające warunki rozwoju i wspomagać w działaniach. Liczymy także na współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi w sprawach pomocy osobom ciężko chorym. Największą potrzebę wsparcia widzimy dla działań rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych osób ciężko chorych, poradnictwa specjalistycznego dla chorych i ich rodzin, a także budowania nowych postaw wobec raka i ludzi chorych.

Kalendarz naszych cyklicznych wydarzeń:


Spółdzielnia Socjalna "Przystań"

"Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich"

Organizacja SIO w Trzemeśni działa od 1999 roku. Od 2006 ma status OPP
Obszarem działania jest gmina Myślenice ,a w szczególności pięć wsi Trzemeśnia, Zasań, Łęki, Poręba, Bulina.
Działanie statutowe to : ochrona zdrowia – modernizacja placówki służby zdrowia, cyklicznie organizowany wypoczynek feryjny i śródroczny młodzieży od przedszkola do gimnazjum.
Problemem jest stały deficyt środków budżetowych.

"Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice"

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice to jedna z najstarszych organizacji społeczno – wychowawczych w Polsce, która powstała w okresie zaborów. Pierwsza, która za główne zadanie obrała dbałość o rozwój tężyzny fizycznej. W rzeczywistości był to tylko środek do szerszego celu - kształtowania grona patriotów zdolnych do walki o odrodzenie Ojczyzny, a później do odbudowania niepodległego państwa. Dziś to przesłanie jest równie ważne jak wtedy. W Myślenicach Gniazdo Sokoła powstało w 1894 roku a jego założycielami byli powstańcy styczniowi. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały sokolej działalności. Na nowo T.G. SOKÓŁ w Myślenicach reaktywowano 1998 roku. Posiadamy również status organizacji pożytku publicznego (OPP).

    Dzisiaj prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne dla grupy ponad 500 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia te odbywają się w sześciu sekcjach: pływania, judo, tańca towarzyskiego, gimnastycznej (grupy cheerleaders), strzeleckiej oraz narciarstwa alpejskiego. Uczestnikami naszych zajęć są głównie osoby z miasta i gminy Myślenice a także z pozostałych gmin powiatu myślenickiego. Przez prowadzenie zorganizowanych zajęć szerzymy kulturę fizyczna i sport, a przez to promujemy zdrowy tryb życia. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

    W ciągu roku oprócz zajęć organizujemy także imprezy sportowe jak np. zawody pływackie, ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego czy zawody judo. Corocznie organizujemy również letnie i zimowe wypoczynki dla dzieci i młodzieży, które ukierunkowane są na aktywne spędzenie wolnego czasu podczas ferii. Dla naszych małych uczestników oraz ich rodziców na początku czerwca z okazji Dnia Dziecka na myślenickich plantach aranżujemy pokazy naszych sekcji oraz gry i zabawy sportowe.

    Każdego roku w listopadzie w połączeniu z obchodami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę oraz odrodzeniem naszego stowarzyszenia dla naszych dorosłych członków i sympatyków organizujemy okolicznościowe spotkanie połączone z zabawą taneczną. Podobnie w okresie noworocznym spotykamy się z naszymi sympatykami na zabawie opłatkowej

    Problemy jakie nas najbardziej dotykają to oczywiście kwestie natury finansowej a mianowicie wysokości otrzymywanej dotacji z budżetu gminy w porównaniu z innymi stowarzyszeniami w przeliczeniu na 1 uczestnika zajęć (choć i tak dotacja obok wpłat uczestników zajęć jest jednym z głównych przychodów umożliwiającym nam działanie) oraz ciągle rosnące stawki opłat za korzystanie z obiektów sportowych.

    Z naszą ofertą chcemy dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców naszych zajęć, czyli przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie zajęć sportowych chcemy poprawiać świadomość naszych młodych obywateli, że bez regularnego uprawiania sportu lub jakiejkolwiek aktywności ruchowej nie ma szans na zdrowe i szczęśliwe życie!

Uczniowski Klub Sportowy „DOBCZYCE”

    Uczniowski Klub Sportowy „Dobczyce” rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Sympatycy i nauczyciele wychowania fizycznego w Dobczycach postanowili zaproponować szerszą ofertę sportową dla uczniów z miasta Dobczyc. Przy współpracy Gminy udało się już w pierwszym roku zorganizować zajęcia rekreacyjno - sportowe dla 11 grup liczących około 20 uczniów w różnym wieku. Popularność zajęć rosła w zadowalającym tempie między innymi dzięki szerokiej gamie zajęć od gimnastyki korekcyjnej począwszy poprzez gry zespołowe i na tenisie stołowym skończywszy. Działalność klubu rozszerzyła się w 2010 roku na całą gminę Dobczyce, gdzie w każdej szkole podstawowej, prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla wielu uczniów. Możliwe to było dzięki bardzo dobrej współpracy z gminą i pozyskiwanym w ten sposób funduszom unijnym. Prowadzone były również badania kręgosłupa i innych wad postawy a instruktorzy i nauczyciele klubu na bieżąco brali udział w szkoleniach na temat zdrowia swoich podopiecznych.

    Dzisiaj UKS organizuje coroczne wyjazdy na obozy sportowe dla chętnych uczniów, wyjazd na Turniej Piłki Nożnej do Versmold (Niemcy) w ramach współpracy polsko – niemieckiej i oczywiście w mniejszym stopniu , ale cały czas dba o ofertę rekreacyjno – sportową uczniów z Dobczyc, pomagając organizować współzawodnictwo sportowe na poziomie gminnym.

ZHP

    Związek Harcerstwa Polskiego istnieje od ponad 100 lat. Pierwsze drużyny na ziemiach myślenickich powstały w 1912 roku. Hufiec ZHP Myślenice działa po dzień dzisiejszy. Członkami drużyn i gromad Hufca ZHP Myślenice są zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy. Nasi najmłodsi podopieczni przychodzą do gromad zuchowych w wieku 6 lat. W drużynach działają dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. Instruktorzy działający w hufcu to głownie licealiści oraz studenci. Hufiec Myślenice liczy obecnie 230 członków. Hufiec ZHP Myślenice działa na terenie powiatu myślenickiego, będąc jednostką Związku Harcerstwa Polskiego, który jest organizacją ogólnopolską. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Hufiec ZHP Myślenice upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego. Organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom. Podczas organizowanego letniego i zimowego wypoczynku działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.

    Cyklicznymi imprezami organizowanymi przez Hufiec ZHP Myślenice są:

    Akcja Znicz
    Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
    Nieobozowa Akcja Zimowa
    Uroczystość Dnia Myśli Braterskiej
    Harcerski Bieg Sprawnościowy "Bolek" im. hm. Stefana Mirowskiego
    Fe-Ku-Har, czyli Festiwal Kultury Harcerskiej
    Harcerska Akcja Letnia - obóz, kolonia zuchowa
    Zlot Hufca

    Hufiec ZHP Myślenice od wielu lat ma poważny problem z barkiem wolontariuszy, którzy byliby gotowi prowadzić drużyny harcerskie. Obecnie drużyny działają jedynie w kilku miejscowościach poza Myślenicami. Brakuje drużyn w gminach: Sułkowice, Siepraw, Pcim i Raciechowice. Drużynowymi mogą zostać członkowie harcerstwa już w wieku 16 lat, jednak w miejscowościach, gdzie nie działają drużyny brak jest młodych chętnych. Pomocą mogą być nauczyciele miejscowych szkół, którzy także mogą prowadzić gromady i drużyny.

    Obecnie naszym celem jest wykształcenie kadry hufca przy jednoczesnej realizacji propozycji programowej 100+, związanej z obchodami 100-lecia harcerstwa na ziemiach myślenickich. Dodatkowo pracujemy nad rozwojem technik harcerskich w drużynach, poprzez organizowanie zajęć pionierskich i terenowych dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"

logo SWISS CONTRIBUTION logo ECORYS logo EUROREGION BAŁTYK logo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego logo Starostwo Powiatowe w Myślenicach logo Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro logo Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
© 2012 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS