PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

DIAGNOZA SPOŁECZNA

Diagnoza zakłada udział min. 400 mieszkańców w badaniach dotyczących oceny działań i weryfikacji potrzeb na rzecz ochrony i promocji zdrowia w powiecie myślenickim. Min.: drogą telefoczniną zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców powiatu. Wyniki z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane na stronie. Podsumowanie diagnozy będzie wytyczną, którą będą kierowali się przedstawiciele NGO, podczas pracy nad programem Społecznego Porozumienia na rzecz Zdrowia.

DIAGNOSIS

Diagnosis involves the participation of 400 inhabitants in survey concerning the evaluation of activities as well as verification of needs for protecting and promoting of health in Myślenice. The survey among residents mentioned above, will be conducted by phone. The results will be published on website and the summary of the diagnosis will be guidelines thanks to which representatives of NGOs will know how to develop the project of Social Agreement for Health.

czynniki kształtujace stan zdrowia

"DIAGNOZA DZIAŁAŃ NA RZECZ
        PROMOCJ I ZDROWIA ORAZ
        PROFILAKTYKI CHORÓB
        PODEJMOWANYCH NA TERENIE
        POWIATU MYŚLENICKIEGO"

logo SWISS CONTRIBUTION logo ECORYS logo EUROREGION BAŁTYK logo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego logo Starostwo Powiatowe w Myślenicach logo Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro logo Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
© 2012 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS