PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

AKADEMIA RZECZNICTWA

Cykl szkoleń skierowany do przedstawicieli NGO, mający na celu wzmocnienie kompetencji organizacji w zakresie współtworzenia polityk publicznych, prowadzenie konsultacji społecznych i działań rzeczniczych. W szkoleniach biorą udział również przedstawiciele starostwa odpowiadający za współpracę z NGO w powiecie myślenickim.

Zajęcia AR odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13 w terminach:

18 - 19 październik
8 - 9 listopad
22 - 23 listopad
6 - 7 grudzień

(w godz. od 9.30 do 16.30)

Kontakt

izabela.janczak@arts-fun.pl - Koordynator Projektu

a.wargowska-dudek@arts-fun.pl - Spec.ds. Promocji Projektu

ACADEMY OF ADVOCACY

A series of trainings aimed to NGOs representatives which goal is to empowering organizations to contribute the public policies, conduct public consultation and advocacy. Representatives of District Office also actively participate in the trainings as they are responsible for cooperation with NGOs in Myslenice District.

"AKADEMIA RZECZNICTWA"

20.grudzień.2012

Akademię Rzecznictwa ukończyło 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu myślenickiego.

Pani KATARZYNA OLEŚ

       Pani BARBARA MIĄSKO

       Pani AGNIESZKA HANDZEL

       Pani ANETA BEDNARSKA

       Pani ANNA SZCZEPANIEC

       Pani TERESA BOBOWSKA

       Pan IRENEUSZ BARAŃSKI

       Pan JACEK RÓG

       Pani KATARZYNA RALSKA - STASZEL

       Pani MARTYNA SZCZEPANIAK

       Pani ANNA KAPUSTA

       Pan PIOTR LEŚNIAK

"KONSULTACJE EKSPERCKIE"

20.grudzień.2012

Od listopada do końca grudnia uzupełnienie Akademii Rzecznictwa stanowią indywidualne konsultacje eksperckie w zakresie związanym z programem Akademii oraz innych dziedzinach niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia organizacji i rozwijania współpracy samorządu z organizacjami (np. pozyskiwanie środków na działalność organizacji, pisanie projektów, prowadzenie finansów organizacji).

Zakres obejmuje:

księgowość i prowadzenia biura NGOs,
zagadnienia prawne i okołoprawne (statut, KRS),
prowadzenie statutowej działalności odpłatnej
zakładanie działalności gospodarczej w organizacji
w-ca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
konsultowanie programów w-cy itp,
animowanie współpracy w środowisku
poszukiwanie źródeł finansowania
opracowanie projektu i wniosku
budowanie strategii działania organizacji
fundrasingi, współpraca z biznesem
budowanie strategii marketingowej organizacji
w-ca z wolontariuszami

szkolenie w ramach Akademii Rzecznictwa
szkolenie w ramach Akademii Rzecznictwa
szkolenie w ramach Akademii Rzecznictwa

"AKADEMIA RZECZNICTWA"

12.grudzień.2012

6 - 7 grudzień odbyło się czwarte dwudniowe szkolenie w ramach Akademii Rzecznictwa.

Szkolenie obejmowało organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, działań rzeczniczych oraz przegląd innych form partycypacji społecznej, w programie szkolenia:

- przegląd różnych, w tym innowacyjnych form i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami ,
- zasady i czynniki sukcesu udziału w konsultacjach społecznych oraz zespołach opiniująco - konsultacyjnych (np. radzie pożytku publicznego),
- przegląd innych form partycypacji społecznej, które pozwalają wpływać na decyzje podejmowane przez samorząd

Dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu myślenickiego 7 grudnia zakończyło Akademię Rzecznictwa.

Cykl szkoleń skierowany był do przedstawicieli NGO, miał na celu wzmocnienie kompetencji organizacji w zakresie współtworzenia polityk publicznych, prowadzenie konsultacji społecznych i działań rzeczniczych

"AKADEMIA RZECZNICTWA"

23.listopad.2012

22 - 23 listopad odbyło się trzecie dwudniowe szkolenie w ramach Akademii Rzecznictwa.

Szkolenie obejmowało planowanie współpracy z samorządem w środowisku lokalnym oraz mobilizowanie ludzi do działania, w programie szkolenia:


- zasady współpracy samorządu z organizacjami
- formy i narzędzia współpracy z samorządem organizacji pozarządowych
- dobre praktyki
- "kiedy ludziom się chce"?

spotkanie w ramach Akademii Rzecznictwa - galeria zdjęć

"RUSZYŁA AKADEMIA RZECZNICTWA"

20.października.2012

18 i 19 października odbyły się pierwsze spotkania w ramach Akademii Rzecznictwa z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Myślenickiego.

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

Ramowy Program Akademii

Rekrutacja

23.sierpnia.2012

Rozpoczynamy rekrutację do Zespołu opracowującego Społeczne Porozumienie na rzecz Zdrowia (SPZ) oraz Akademii Rzecznictwa (AR) w ramach projektu: „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Od września 2012 do czerwca 2013 roku, będziemy pracować w Zespole złożonym z 12-18 osób w skład którego wchodzą również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Ze względu na partycypacyjny charakter działań, do Zespołu mogą przyłączać się nowe osoby.

Uczestnicy będą odbywali cykliczne spotkania przez ok. 10 miesięcy, gdzie pracować będą nad Społecznym Porozumieniem na rzecz Zdrowia. Efekty prac zostaną włączone do Programu Ochrony Zdrowia dla Powiatu Myślenickiego.

W ramach Akademii Rzecznictwa zorganizowany zostanie cykl szkoleń (8 dni szkoleń - od października do grudnia 2012 r.) dla 12 osobowej grupy, skierowany do przedstawicieli NGO.

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13 w terminach: 18 - 19 październik 8 - 9 listopad 22 - 23 listopad 6 - 7 grudzień (w godz. od 9.30 do 16.30)

W marcu 2013 roku zaplanowana jest wizyta studyjna w Danii, w organizacji partnerskiej Bjerringbro Gymnastic Forening, z udziałem uczestników AR i zespołu SPZ. Celem wizyty jest poznanie wypracowanych przez Partnera zasad, form i mechanizmów współpracy w realizacji polityk publicznych w obszarze zdrowia.

W projekcie powstanie 10 filmów - w pierwszej kolejności o NGO uczestniczących w zespole. Filmy będą realizowane na podstawie scenariusza opracowanego z reprezentantami organizacji (czas do 5 min.)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są od 24.08.2012 do 07.09.2012 r. za pomocą formularza AR i formularza SPZ.

Zgłoszenia prosimy dostarczać:

- drogą elektroniczną: n.szklarczyk@myslenicki.pl lub u.burkat@myslenicki.pl

(pierwsza strona formularza podpisana w formie scan)

- lub faksem 12/ 372 76 59.

Szczegóły na temat Projektu znajdą Państwo w Regulaminie.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Formularz AR

Formularz SPZ

Regulamin

Dla optymalizacji wykorzystania miejsc szkoleniowych, zostanie utworzona lista rezerwowa. Ze względu na równość szans oraz cele projektowe w procesie rekrutacji brane pod uwagę będą:

-rozproszenie geograficzne (w obrębie powiatu myślenickiego)
-płeć (pierwszeństwo będą mieć kobiety na stanowiskach funkcyjnych w organizacji)
-poziom motywacji

Kontakt

izabela.janczak@arts-fun.pl - Koordynator Projektu

a.wargowska-dudek@arts-fun.pl - Spec.ds. Promocji Projektu

logo SWISS CONTRIBUTION logo ECORYS logo EUROREGION BAŁTYK logo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego logo Starostwo Powiatowe w Myślenicach logo Bjerringbro Gymnastic Forening in Bjerringbro logo Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
© 2012 Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS