|
Fundacja ARTS
Misja
Rada i Zarząd
Statut
Sprawozdawczość
Szukaj
Galerie
Galeria Artystów
Działania
Projekty
Współpraca
Kontakt
Dane
Aktualności
Facebook
YouTube

Projekt jest realizowany głównie po to, aby stare opowieści z Małopolski nie zostały zapomniane. Rozpowszechnimy te tajemnicze opowieści w Europie. "Wesele utopców"...

Dzieki zastosowaniu ICT organizacje podnoszą swoją konkurencyjność i skuteczniej realizują działania. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach mobilnego doradztwa.
Mobilny doradca agnieszka.dudek@technologielokalnie.pl

Zakończenie projektu

Projekt był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

FIO Małopolska Lokalnie

jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Z cienia do istnienia

Zachowujemy dorobek artystów m. in. twórców ludowych, rękodzielników Ziemi Myślenickiej i Małopolski, upowszechniamy informacje na ich temat. Wspieramy dialog pomiędzy pokoleniem XX wieku, a pokoleniem przełomu wieków XX i XXI...

Kształtujemy przyjazny klimat dla sztuki, tym samym poprawiamy wizerunek ziemi myślenickiej i Malopolski. Wzmacniamy region poprzez współpracę, w tym współpracę międzysektorową. Budujemy kapitał społeczny, na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.